Selamat Datang

Selamat Datang di Blognya Anak Pasawahan

Selasa, 04 Oktober 2011

Tugas Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tentang Nama-nama Allah


Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  (Q.S AL-A’RAF:180)
1.AR-RAHMAN (MAHA PENGASIH) 

Artinya :
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.   (Q.S AL-BAQARAH:163)
2.AL-WAHAB ( MAHA PEMBERI )  
Artinya :
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".   (Q.S AL-IMRAN:8)

3.AS-SYAKUR (MAHA BERTERIMA KASIH) 

Artinya :
Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.  (Q.S AL-BAQARAH:158)

4.AL-AFWU (MAHA PEMA’AF) 

Artinya :
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).  (Q.S AN-NISA:31)
5.AL-HAQ (MAHA BENAR) 

Artinya :
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.  (Q.S AL-HAJJ:62)
6.AL-BASHIR (MAHA MELIHAT)

Artinya :
Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.  (Q.S AL-BAQARAH:110)


7.AL- ALIM (MAHA MENGETAHUI/PINTAR)  ALBAQARAH:29

Artinya :
Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.  (AL-BAQARAH:29)
8.AL-AZIZ (MAHA PERKASA) 

Artinya :
Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  (Q.S AL-ANKABUT:42)
9.AL-QOYUM (MAHA BERDIRI) 

Artinya :
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.  (Q.S AL-IMRAN:2)

10.AL-HADI (MAHA PEMBERI PENTUNJUK) 

Artinya :
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.  (Q.S AL-QAHAS:56)